I. “Almost” mang nghĩa “gần” hoặc là “sắp” khi nói về thời gian, số đo kích cỡ hoặc sự tiến bộ của một quá trình nào đó.

– Ví dụ 1: I’m almost finished. (Tôi sắp hoàn thành rồi).

– Ví dụ 2: It’s almost July. (Gần tới tháng 7 rồi).

II. “Most” mang nghĩa là hơn 50% và sử dụng khi nói về thực tế chung.

– Ví dụ 1: Most people have bread for breakfast. (Hầu hết mọi người ăn bánh mì vào bữa sáng).

– Ví dụ 2: Most foreigners love Ha Long bay. (Hầu hết khách nước ngoài đều thích Hạ Long).

III. “Most of” cũng mang nghĩa là hơn 50% nhưng dùng để nói cụ thể về 1 nhóm không nói về thực tế chung. (Nói về 1 nhóm đã được chia ra từ 1 tổng thể).

– Ví dụ: Most people have bread for breakfast. (Hầu hết mọi người đều ăn bánh mì vào bữa sáng).

> Ta có thể thấy ở ví dụ trên đây là thực tế chung của tất cả mọi người đều ăn bánh mì vào bữa sáng.

+ Nhưng nếu ta khảo sát trong 1 phạm vi nhất định và đa phần là những người này không thích ăn bánh mì thì ta sẽ nói.

– Ví dụ: Most of the people in this room don’t have bread for breakfast. (Hầu hết mọi người trong phòng này không ăn bánh mì vào bữa sáng).

> Cụm từ “The people in this class” là 1 nhóm đã được chia ra từ tổng thể. Và đối với “Most of” ta phải diễn tả chính xác nhóm mà ta đang nói đến.

* “Most of” có 2 trường hợp:

1. Sau “ Most of “ là tính từ sỡ hữu my, your, our …

– Ví dụ 1: Most of her clothes are old. (Hầu hết quần áo của cô ấy đều đã cũ).

– Ví dụ 2: Most of your hair is white already. (Tóc của bạn hầu như đã bạc trắng).

2. Nếu sau “ Most of “ không phải là tính từ sở hữu thì phải thêm “the”.

– Ví dụ 1: Most of the trees in this park are tall and beautiful. (Hầu hết cây ở trong công viên này rất cao và đẹp).

– Ví dụ 2: I love most of the places that I’ve been in Vietnam. (Hầu hết tôi thích những nơi mà tôi đã từng đến ở Việt Nam).

IV. “The most” được dùng trước tính từ hoặc sau động từ với nghĩa là “ nhất”.

– Ví dụ 1: I love my family the most. (Tôi yêu gia đình tôi nhất).

– Ví dụ 2: Son Tung is the most famous singer in Viet Nam.(Sơn Tùng là ca sĩ nổi tiếng nhất ở Việt Nam).

1. Để nói “nhất là” trong tiếng anh gồm có 2 cách: “ Most of all” và “Mostly”.

– Ví dụ : I have a lot of reasons to study English, most of all / mostly I want to get a better job. (Tôi có rất nhiều lý do để học Tiếng Anh, nhất là tôi muốn có 1 công việc tốt hơn).     

2. “Mostly” cũng có nghĩa là “usually”.

– Ví dụ:  I mostly (usually) have Seafood. (Tôi thường xuyên ăn hải sản).

Tìm Kiếm

Danh muc