Giới Thiệu Khóa Học.

– Khóa học này sẽ giúp các bạn toàn bộ kiến thức về hóa đơn như: Cách viết, xử lý sai sót và phân loại.
– Các kiến thức về Quản lý thuế và lệ phí môn bài, hướng dẫn kê khai, nộp tờ khai, nộp thuế qua mạng.
– Nắm rõ thời hạn nộp tờ khai, tiền thuế và mức xử lý vi phạm hành chính về hồ sơ thuế, tiền thuế.
– Nắm rõ thế nào là hóa đơn HỢP LÝ, HỢP LỆ, HỢP PHÁP và QUY TRÌNH để có hóa đơn sử dụng.

Xu Ly Hoa Don Chung Tu Ke Toan

Bạn Sẽ Học Được Gì?

– Xử lý hóa đơn DOANH NGHIỆP BỎ TRỐN.
– CAM KẾT học cái gì LÀM ĐƯỢC cái đó.
– Cách thức sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán khoa học.
– Nắm rõ công việc của một kế toán về Hóa đơn, chứng từ.
– Nắm rõ Quy trình để có hóa đơn đưa vào sử dụng.
– Nắm rõ CÁCH XỬ LÝ HÓA ĐƠN KHI LẬP SAI.

Thông Tin Giảng Viên.

CEO Học Viện Kế Toán Việt Nam – Nguyễn Lê Hoàng

– Anh là tác giả phần mềm kế toán Excel VAA.
– Người Sáng lập Học Viện Kế Toán Việt Nam.
– Hơn 10 năm kinh nghiệm làm kế toán và huấn luyện kế toán.

+ Xem thêm thông tin về giảng viên: https://bit.ly/2TPtqah.

Nội Dung Khóa Học.

Bài 1: Giới thiệu khóa học.
Bài 2: Các loại hóa đơn – Phần 1.
Bài 3: Các loại hóa đơn – Phần 2.
Bài 4: Các hình thức hóa đơn.
Bài 5: Hình thức hóa đơn tự in.
Bài 6: Hình thức hóa đơn điện tử.
Bài 7: Hình thức hóa đơn đặt in.
Bài 8: Các chứng từ được quản lý như hóa đơn – Phần 1.
Bài 9: Các chứng từ được quản lý như hóa đơn – Phần 2.
Bài 10: Thông báo phát hành hóa đơn – Phần 1.

+ Xem thêm về nội dung và học thử: https://bit.ly/2TXfZF8.

Đăng Ký Khóa Học.

+ Đăng ký khóa học trực tuyến tại đây sẽ được giảm 20% ~ 40% khóa học.

Tìm Kiếm

Danh muc