Giới Thiệu Khóa Học.

ISO 9001 : 2015 là gì?

– ISO là tên viết của Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế. ISO là cơ quan thiết lập tiêu chuẩn quốc tế, đưa ra các tiêu chuẩn thương mại và công nghiệp trên phạm vi toàn thế giới.

– Trong xu hướng toàn cầu hóa, việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 ngày càng trở nên cần thiết đối với các doanh nghiệp để đảm bảo việc quản lý đạt chuẩn quốc tế, dễ tiếp cận đối tác nước ngoài, giúp giảm lãng phí, gia tăng năng suất làm việc.

– ISO 9001 : 2015 là tiêu chuẩn được quốc tế công nhận cho việc quản lý chất lượng của các doanh nghiệp, áp dụng cho các quá trình tạo ra và kiểm soát các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của một tổ chức nào đó.

Bạn Sẽ Học Được Gì?

– Mức lương cao trong tương lai.
– Tiết kiệm thời gian học ở các trung tâm.
– Có điều kiện để thăng tiến trong công việc.
– Chất lượng sản phẩm, dịch vụ vượt trội so với đối thủ.
– Biết cách thiết lập 1 hệ thống quản lý cho doanh nghiệp.
– Các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp được cải thiện.

Thông Tin Giảng Viên.

Luật sư – Đào Công Tráng

– Quản lý sản xuất từ dây chuyền sản xuất đến phân xưởng sản xuất.
– Thư ký Ban Tổng giám đốc triển khai hoạt động tái lập doanh nghiệp.
– Phụ trách vận hành hệ thống quản lý chất lượng tại các doanh nghiệp.

+ Xem thêm thông tin về giảng viên: https://bit.ly/3rkTd6j.  

Nội Dung Khóa Học.

Bài 1: Dẫn nhập.
Bài 2: Mục đích của ISO.
Bài 3: Giới thiệu về PDCA.
Bài 4: 7 nguyên tắc quản lý chất lượng.
Bài 5: Mô hình quá trình.
Bài 6: Giới thiệu tổng quan về ISO.
Bài 7: Hiểu tổ chức và bối cảnh của tổ chức (P.1).
Bài 8: Hiểu tổ chức và bối cảnh của tổ chức (P.2).
Bài 9: Yêu cầu và mong đợi của bên có quan tâm.
Bài 10: Phạm vi áp dụng.

+ Xem thêm về nội dung và học thử: https://bit.ly/3hHqm96.  

Đăng Ký Khóa Học.

+ Đăng ký khóa học trực tuyến tại đây sẽ được giảm 20% ~ 40% khóa học.

Tìm Kiếm

Danh muc