Giới Thiệu Khóa Học.

Ngôn ngữ lập trình bậc cao C/C++!

– Ngôn ngữ lập trình C++ được xây dựng và phát triển từ ngôn ngữ C. Ngôn ngữ C++ không phải là ngôn ngữ hướng đối tượng hoàn toàn mà là ngôn ngữ “đa hướng”. Vì C++ hỗ trợ cả lập trình hướng hành động và lập trình hướng đối tượng. Nó là một trong những ngôn ngữ phổ biến để viết các ứng dụng máy tính và ngôn ngữ thông dụng nhất để lập trình games.  

Bạn Sẽ Học Được Gì?

– Thiết kế, xây dựng, thử nghiệm và gỡ lỗi.
– Kiến thức lập trình đủ để xây dựng phần mềm. 
– Có kiến thức nền tảng vững chắc về ngôn ngữ C/C++.
– Thành thạo các kiểu dữ liệu mảng, con trỏ, cấu trúc …
– Sử dụng thư viện STL thành thạo & kĩ thuật lập trình hàm.
– Biết sử dụng kỹ thuật đệ quy để giải quyết toán phức tạp.

Thông Tin Giảng Viên.

Giảng viên – Dương Tích Đạt

– Giảng viên Đại học Gia Định, trường TCCN Hồng Hà.
– Phụ trách thư viện điện tử tại Đại học Khoa Học Tự Nhiên.
– Thạc sĩ khoa học máy tính tại Đại học Công Nghệ ThôngTin.

+ Xem thêm thông tin về giảng viên: https://bit.ly/3z59ejs

Nội Dung Khóa Học.

Bài 1: Tổng quan về lập trình.
Bài 2: Ngôn ngữ lập trình C/C++.
Bài 3: Biểu thức.
Bài 4: Các kiểu dữ liệu trong C/C++.
Bài 5: Sử dụng Biến trong C/C++.
Bài 6: Sử dụng Hằng trong C/C++.
Bài 7: Các phép toán trong C/C++.
Bài 8: Bài tập thực hành 1.
Bài 9: Bài tập thực hành 2.
Bài 10: Bài tập thực hành 3.

+ Xem thêm về nội dung và học thử: https://bit.ly/2UmTOsb

Đăng Ký Khóa Học.

+ Đăng ký khóa học trực tuyến tại đây sẽ được giảm 20% ~ 40% khóa học.

Tìm Kiếm

Danh muc