Giới Thiệu Khóa Học.

Lập trình Restful Webservice là gì?

– Restful Web service là các web Service được viết dựa trên kiến trúc REST. REST đã được sử dụng rộng rãi thay thế cho các Web Service dựa trên SOAP và WSDL. Lập trình Restful Webservice nhẹ, dễ dàng mở rộng và bảo trì đơn giản.

– REST định nghĩa các quy tắc kiến trúc để bạn thiết kế Web services, chú trọng vào tài nguyên hệ thống, bao gồm các trạng thái tài nguyên được định dạng như thế nào và được truyền tải qua HTTP, và được viết bởi nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Bạn Sẽ Học Được Gì?

– Có kiến thức sử dụng Microsoft SQL Server.
– Có được kiến thức toàn diện về lập trình RESTful Webservice.
– Nắm rõ tương tác dữ liệu giữa Di động Android với Webservice.
– Kỹ thuật tương tác dữ liệu javaScript, AngularJS & Webservice.

Thông Tin Giảng Viên.

Giảng viên – Trần Duy Thanh

– Thạc sĩ khoa học máy tính, đại học quốc gia TP.HCM.
– Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM.
– Cử nhân quản trị kinh doanh, Đại học Kinh Tế TP.HCM.

+ Xem thêm thông tin về giảng viên: https://bit.ly/36FYgVg. 

Nội Dung Khóa Học.

Bài 1: Giới thiệu .Net WebService.
Bài 2: Các công cụ hỗ trợ lập trình Web Service.
Bài 3: Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server.
Bài 4: Cài đặt và sử dụng Visual Studio.
Bài 5: Bật/Tắt tính năng trong Windows Feature.
Bài 6: Cài đặt Web Service lên IIS Web Server.
Bài 7: Giới thiệu về RESTful.
Bài 8: Tạo Web API với HttpGet.
Bài 9: Tạo Web API với HttpPost.
Bài 10: Tạo Web API với HttpPut.

+ Xem thêm về nội dung và học thử: https://bit.ly/3ilRTfk

Đăng Ký Khóa Học.

+ Đăng ký khóa học trực tuyến tại đây sẽ được giảm 20% ~ 40% khóa học.

Tìm Kiếm

Danh muc