Giới Thiệu Khóa Học.

Khóa học kế toán tổng hợp trên Excel sẽ giúp bạn!

+ Hạch toán các bút toán phân bổ cuối kỳ.
+ Cập nhật số dư đầu kỳ vào phần mềm kế toán Excel.
+ Lập các bảng biểu cuối kỳ liên quan trong Doanh nghiệp.
+ Tập hợp Doanh thu, Chi phí xác định, xác định kết quả kinh doanh.
+ Tiếp nhận, phân loại, kiểm tra, xử lý chứng từ kế toán trước khi hạch toán.

Bạn Sẽ Học Được Gì?

– THÀNH THẠO KẾ TOÁN TỔNG HỢP trên EXCEL.
– PHẦN MỀM KẾ TOÁN EXCEL VAA MIỄN PHÍ.
– Quy trình kế toán THỰC TẾ trong doanh nghiệp.
– Dùng công thức để liên kết sổ sách và lập BCTC.
– Tự tay hạch toán kế toán vào phần mềm Excel.
– Nắm được cách thức sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán.

Thông Tin Giảng Viên.

CEO Học Viện Kế Toán Việt Nam – Nguyễn Lê Hoàng

– Anh là tác giả phần mềm kế toán Excel VAA.
– Người Sáng lập Học Viện Kế Toán Việt Nam.
– Hơn 10 năm kinh nghiệm làm kế toán và huấn luyện kế toán.

+ Xem thêm thông tin về giảng viên: https://bit.ly/2TPtqah. 

Nội Dung Khóa Học.

Bài 1: Giới thiệu khóa học.
Bài 2: Giới thiệu tài liệu kế toán – Phần 1.
Bài 3: Giới thiệu tài liệu kế toán – Phần 2.
Bài 4: Giới thiệu tài liệu kế toán – Phần 3.
Bài 5: Hướng dẫn xây dựng hệ thống thang lương.
Bài 6: Hàm Excel trong kế toán – Hàm SUM, SUMIF, SUMIFS, Lọc.
Bài 7: Hàm Excel trong kế toán – Hàm SUBTOTAL.
Bài 8: Hàm Excel trong kế toán – Hàm VLOOKUP, INDEX, MATCH, LEFT.
Bài 9: Hàm Excel trong kế toán – Hàm IF, IF lồng, hàm LEN.
Bài 10: Giới thiệu phần mềm Kế toán Excel VAA.

+ Xem thêm về nội dung và học thử: https://bit.ly/3hx1Ya1. 

Đăng Ký Khóa Học.

+ Đăng ký khóa học trực tuyến tại đây sẽ được giảm 20% ~ 40% khóa học.

Tìm Kiếm

Danh muc