+ “Don’t” là dạng rút gọn của “do not”. Sử dụng với từ để hỏi “why” để đề nghị hoặc gợi ý ai đó nên làm một việc gì đó.

– Why don’t we do it again? (Tại sao chúng ta không làm lại)?

– Why don’t we help him? (Tại sao chúng ta không giúp anh ấy)?

– Why don’t we save money? (Tại sao chúng ta không tiết kiệm tiền)?

– Why don’t we go out tonight? (Tại sao chúng ta không đi chơi vào tối nay)?

– Why don’t we grow some vegetables? (Tại sao chúng ta không trồng 1 ít rau củ)?

– Why don’t we call and tell her? (Tại sao chúng ta không gọi và nói cho cô ấy biết)?

– Why don’t we take some pictures? (Tại sao chúng ta không chụp vài tấm hình)?

– Why don’t we gather more firewood? (Tại sao chúng ta không gom thêm nhiều củi)?

– Why don’t we review the lesson before the exam? (Tại sao chúng ta không ôn bài trước khi thi)?

– Why don’t we go camping on this Sunday? (Tại sao chúng ta không đi cắm trại vào chủ nhật này)?

Tìm Kiếm

Danh muc