+ “Let’s” là dạng rút gọn của “let us”. Sử dụng cấu trúc này để nói cho người khác biết rằng những việc bạn đang làm hoặc đang nói đến hầu như là đúng với sự thật ở hiện tại.

– Let’s say that she loves me. (Có thể nói rằng cô ấy rất yêu tôi).

– Let’s say that he is so talented. (Có thể nói rằng anh ấy rất tài năng).

– Let’s say that they found it. (Có thể nói rằng bọn họ đã tìm thấy nó).

– Let’s say that she lost everything. (Có thể nói rằng cô ấy đã mất tất cả).

– Let’s say that I have to go now. (Có thể nói rằng tôi phải đi ngay bây giờ).

– Let’s say that kids love sweet. (Có thể nói rằng trẻ em rất thích đồ ngọt).

– Let’s say that the horse was very fast. (Có thể nói rằng con ngựa đó chạy rất nhanh).

– Let’s say that we really love to fish. (Có thể nói rằng chúng tôi rất thích thích câu cá).

– Let’s say that I had a good time. (Có thể nói rằng tôi đã có 1 khoảng thời gian tuyệt vời).

– Let’s say that we will hold this event. (Có thể nói rằng chúng tôi sẽ tổ chức sự kiện này).

Tìm Kiếm

Danh muc