+ Cụm từ “let’s” là dạng rút gọn của “let us”. Sử dụng cấu trúc này để yêu cầu ai đó không nên làm một việc gì đó ở tại thời điểm hiện tại hoặc những gì đang xảy ra nên được ngăn chặn lại (hoặc giảm bớt lại).

– Let’s not help him. (Đừng giúp anh ấy nữa).

– Let’s not go by taxi. (Đừng đi bằng taxi nữa).

– Let’s not play games. (Đừng chơi game nữa).

– Let’s not check it out. (Đừng kiểm tra nó nữa).

– Let’s not stay here. (Đừng ở đây quá lâu nữa).

– Let’s not interrupt her. (Đừng ngắt lời cô ấy nhé).

– Let’s not get too excited. (Đừng quá phấn khích nhé).

– Let’s not remain mad at each other. (Đừng giận nhau nhé).

– Let’s not clean up this room. (Đừng dọn dẹp phòng này nhé).

– Let’s not park on this street. (Đừng đậu xe ở trên đường này nhé).

Tìm Kiếm

Danh muc