+ Cụm từ “I’d” là dạng rút gọn của “I had” hoặc “I would”. Khi sử dụng kết hợp với “rather” để nói cho ai biết rằng bạn muốn hoặc thích làm thứ này hơn là thứ khác.

– I’d rather talk to her later. (Tôi muốn nói chuyện với cô ấy sau).

– I’d rather badminton than football. (Tôi muốn chơi cầu lông hơn là bóng đá).

– I’d rather handle the problem myself. (Tôi muốn tự mình giải quyết vấn đề).

– I’d rather go home than stay there. (Tôi thà về nhà còn hơn ở đây).

– I had rather sleep than play games. (Tôi thà đi ngủ còn hơn chơi game).

– I had rather listen to my parents. (Tôi muốn nghe lời bố mẹ tôi).

– I had rather complete my task early. (Tôi muốn hoàn thành công việc sớm).

– I would rather know the answer. (Tôi muốn biết câu trả lời).

– I would rather exercise than watch TV all day. (Tôi thà tập thể dục còn hơn xem ti vi cả ngày).

– I would rather have meals at home than go to restaurants. (Tôi muốn ăn ở nhà hơn là ra nhà hàng).

Tìm Kiếm

Danh muc