+ Bạn dùng để bày tỏ mong muốn (ước muốn) được làm một việc gì đó.

– I wish I could fly. (Tôi ước tôi có thể bay).

– I wish I could swim. (Tôi ước tôi có thể bơi).

– I wish I could escape. (Tôi ước tôi có thể trốn thoát).

– I wish I could meet her. (Tôi ước tôi có thể được gặp cô ấy).

– I wish I could play the guitar. (Tôi ước tôi có thể chơi đàn).

– I wish I could forget him. (Tôi ước tôi có thể quên được anh ấy).

– I wish I could attend the party. (Tôi ước tôi có thể tham dự buổi tiệc).

– I wish I could explain myself. (Tôi ước tôi có thể được giải thích).

– I wish I could turn back time. (Tôi ước tôi có thể quay về quá khứ).

– I wish I could travel around the world. (Tôi ước tôi có thể du lịch quanh thế giới).

Tìm Kiếm

Danh muc