+ Sử dụng cấu trúc này để nói cho ai đó biết rằng bạn sẵn sàng giúp họ làm một việc gì đó.

– I’ll help you write a letter. (Tôi sẽ giúp bạn viết 1 lá thư).

– I’ll help you book a table. (Tôi sẽ giúp bạn đặt bàn).

– I’ll help you lock the door. (Tôi sẽ giúp bạn khóa cửa).

– I’ll help you catch the bus. (Tôi sẽ giúp bạn bắt xe buýt).

– I’ll help you use this machine. (Tôi sẽ giúp bạn sử dụng cái máy này).

– I will help you stop smoking. (Tôi sẽ giúp bạn bỏ thuốc lá).

– I will help you make dinner tonight. (Tôi sẽ giúp nấu ăn tối).

– I will help you clean up the house. (Tôi sẽ giúp bạn dọn dẹp nhà cửa).

– I will help you spell these words. (Tôi sẽ giúp bạn đánh vần những từ này).

– I will help you register for your class online. (Tôi sẽ giúp bạn đăng ký lớp học trực tuyến).

Tìm Kiếm

Danh muc