+ “I’m” là dạng rút gọn của “I am” khi thêm một động từ đứng ở dạng “ing” vào để diễn tả rằng một hành động nào đó đang xảy ra (thì hiện tại tiếp diễn).

– I’m sleeping. (Tôi đang ngủ).

– I’m hanging clothes. (Tôi đang phơi đồ).

– I’m cooking lunch. (Tôi đang nấu ăn trưa).

– I’m going to school. (Tôi đang đi đến trường).

– I’m talking with her. (Tôi đang nói chuyện với cô ấy).

– I am working. (Tôi đang làm việc).

– I am reading a book. (Tôi đang đọc sách).

– I am surfing Facebook. (Tôi đang lướt facebook).

– I am playing games. (Tôi đang chơi game).

– I am doing housework. (Tôi đang làm việc nhà).

Tìm Kiếm

Danh muc