+ Bạn sử dụng cấu trúc “be used to v-ing” để nói cho ai đó biết rằng bạn đang dần quen hoặc thích nghi với một việc gì đó.

– I am used to driving a car. (Tôi đang dần quen với việc lái xe).

– I’m used to getting up early. (Tôi đang dần quen với việc thức dậy sớm).

– I’m used to staying alone. (Tôi đang dần quen với việc ở nhà 1 mình).

– I’m used to working overtime. (Tôi đang dần quen với việc làm tăng ca).

– I am used to drinking so much. (Tôi đang dần quen với việc uống nhiều bia rượu).

+ Bạn cũng có thể thêm “not” vào sau cấu trúc “be used to v-ing” để phủ định lại cho ai đó biết rằng bạn đang không quen hoặc không thích nghi với một việc gì đó.

– I am not used to driving a car. (Tôi không quen với việc lái xe).

– I’m not used to getting up early. (Tôi không quen với việc thức dậy sớm).

– I’m not used to staying alone. (Tôi không quen với việc ở nhà 1 mình).

– I’m not used to working overtime. (Tôi không quen với việc làm tăng ca).

– I am not used to drinking so much. (Tôi không quen với việc uống nhiều bia rượu).

Tìm Kiếm

Danh muc