+ “I’m trying” dùng để nói cho ai đó biết rằng bạn đang cố gắng làm một việc gì đó. Bằng cách thêm một “to verb” vào, bạn sẽ chỉ ra chính xác những gì bạn đang cố gắng làm.

– I’m trying to answer. (Tôi đang cố gắng để trả lời).

– I’m trying to learn English. (Tôi đang cố để học tiếng Anh).

– I’m trying to take care of him. (Tôi đang cố để chăm sóc anh ấy).

– I’m trying to finish this work. (Tôi đang cố gắng để hoàn thành công việc này).

– I’m trying to understand this question. (Tôi đang cố gắng để hiểu câu hỏi này).

– I am trying to jog. (Tôi đang cố gắng chạy bộ).

– I am trying to play chess. (Tôi đang cố gắng để chơi cờ).

– I am trying to sing this song. (Tôi đang cố gắng để hát bài này).

– I am trying to look for her. (Tôi đang cố gắng để tìm cô ấy).

– I am trying to eat healthy. (Tôi đang cố để ăn uống lành mạnh).

Tìm Kiếm

Danh muc