+ Sử dụng cụm từ “ I’m” và động từ “getting” để nói cho ai đó biết rằng bạn đang bị ảnh hưởng bởi một thứ gì đó hoặc bạn đang nhận được một thứ gì đó.

– I’m getting tired. ( Tôi đang mệt mỏi).

– I’m getting married. ( Tôi sắp kết hôn).

– I’m getting nervous. (Tôi đang lo lắng).

– I’m getting a job. (Tôi đang có 1 công việc mới).

– I’m getting good at swimming. (Tôi đang bơi tốt hơn).

– I am getting a cough. (Tôi đang bị ho).

– I am getting bored. (Tôi đang buồn).

– I am getting a kitten. ( Tôi đang mua 1 con mèo).

– I am getting a stomach ache. (Tôi đang bị đau bụng).

– I am getting a new phone. (Tôi đang mua 1 cái điện thoại).

Tìm Kiếm

Danh muc