+ Sử dụng cấu trúc này để hỏi ai đó có thường xuyên làm một việc gì đó hoặc tần suất làm việc đó nhiều hay ít.

– How often do you travel? (Bạn có thường xuyên đi du lịch không)?

– How often do you eat out? (Bạn có thường xuyên đi ăn ngoài không)?

– How often do you go fishing? (Bạn có thường xuyên đi câu cá không)?

– How often do you drink coffee? (Bạn có thường xuyên uống cà phê không)?

– How often do you study English? (Bạn có thường xuyên học tiếng Anh không)?

– How often do you see the doctor? (Bạn có thường xuyên đi khám bác sĩ không)?

– How often do you write to him? (Bạn có thường xuyên viết thư cho anh ấy không)?

– How often do you go play badminton? (Bạn có thường xuyên chơi cầu lông không)?

– How often do you talk to your dad? (Bạn có thường xuyên nói chuyện với bố không)?

– How often do you change your password? (Bạn có thường xuyên đổi mật khẩu không)?

Tìm Kiếm

Danh muc