+ Cấu trúc này chỉ đơn giản dùng để hỏi là “phải trả bao nhiêu tiền” để làm một thứ gì đó.

– How much does it cost to fly to Thailand? (Chi phí bay đến Thái Lan là bao nhiêu)?

– How much does it cost to build a house? (Chi phí để xây 1 ngôi nhà là bao nhiêu)?

– How much does it cost to repair my motorbike? (Chi phí để sửa xe máy là bao nhiêu)?

– How much does it cost to ride an elephant? (Chi phí để cưỡi 1 con voi là bao nhiêu)?

– How much does it cost to rent an apartment? (Chi phí để thuê 1 căn hộ là bao nhiêu)?

– How much does it cost to run a website? (Chi phí để vận hành 1 trang web là bao nhiêu)?

– How much does it cost to buy a movie ticket? (Chi phí để mua 1 vé xem phim là bao nhiêu)?

– How much does it cost to make an international call? (Chi phí để gọi đi quốc tế là bao nhiêu)?

– How much does it cost to renew the membership? (Chi phí để gia hạn thành viên là bao nhiêu)?

– How much does it cost to have a Netflix account? (Chi phí để mua tài khoản Netflix là bao nhiêu)?

Tìm Kiếm

Danh muc