+ “Here’s to” được sử dụng để tôn vinh hay chúc mừng một ai đó, một địa điểm nào đó hoặc một điều gì đó quan trọng.

– Here’s to the girl I love! (Đây là người tôi yêu!)

– Here’s to the winner! (Đây là người thắng cuộc!)

– Here’s to a wonderful day! (Đây là 1 ngày tuyệt vời!)

– Here’s to your birthday! (Chúc mừng sinh nhật bạn!)

– Here is to her wedding! (Chúc mừng đám cưới của cô ấy!)

– Here is to great memories! (Đây là những kỷ niệm đáng nhớ!)

– Here’s to your new house! (Chúc mừng ngôi nhà mới của bạn!)

– Here is to the strongest people! (Đây là những người khỏe nhất!)

– Here is to his success! (Chúc mừng sự thành công của anh ấy!)

– Here is to useful courses! (Đây là những khóa học hữu ích nhất!)

Tìm Kiếm

Danh muc