+ “Want” là động từ diễn tả cảm xúc mong muốn. Bạn sử dụng cấu trúc “do you want me to” để hỏi ai đó rằng có muốn bạn giúp đỡ gì cho họ hay không.

– Do you want me to make dinner? (Bạn có muốn tôi nấu ăn tôi không)?

– Do you want me to take out the trash? (Bạn có muốn tôi đổ rác không)?

– Do you want me to pick up the kids? (Bạn có muốn tôi đón bọn trẻ không)?

– Do you want me to color the picture? (Bạn có muốn tôi tô màu bức tranh không)?

– Do you want me to clean up the kitchen? (Bạn có muốn tôi dọn dẹp nhà bếp không)?

+ Động từ “want” cũng có thể sử dụng để diễn tả cảm xúc mong muốn người khác làm một việc gì đó cho bạn, hoặc bạn tự làm cho bản thân mình.

– I want you to go out. (Tôi muốn bạn đi chơi).

– I want you to meet him. (Tôi muốn bạn gặp anh ấy).

– I want to be a firefighter. (Tôi muốn trở thành lính cứu hỏa).

– I want you to eat more vegetables. (Tôi muốn bạn ăn nhiều rau xanh hơn).

– I want to know what she’s saying. (Tôi muốn biết những gì cô ấy đang nói).

Tìm Kiếm

Danh muc