+ Cụm từ “Can I get” có thể được sử dụng theo một vài cách khác nhau. Bạn có thể sử dụng nó để đặt câu hỏi.

– Can I get breakfast? (Tôi có thể ăn sáng được không)?

– Can I get a kitten? (Tôi có thể mua 1 con mèo được không)?

– Can I get a bar of chocolate? (Tôi có thể ăn 1 thanh sô cô la được không)?

– Can I get some milk for coffee? (Tôi có thể cho ít sữa vào cà phê được không)?

– Can I get soda at the movie? (Tôi có thể mua nước ngọt tại rạp chiếu phim không)?

+ Bạn cũng có thể sử dụng cụm từ này để đề nghị giúp đỡ ai đó hoặc làm một việc gì đó cho họ.

– Can I get a taxi for you? (Tôi gọi xe cho bạn nhé)?

– Can I take you home? (Tôi đưa bạn về nhà nhé)?

– Can I get you some food? (Tôi mang cho bạn 1 ít thức ăn nhé)?

– Can I get you another drink? (Tôi lấy cho bạn thức uống khác nhé)?

– Can I recommend a place to eat? (Tôi giới thiệu cho bạn 1 nơi để ăn nhé)?

Tìm Kiếm

Danh muc