+ Cấu trúc này dùng để hỏi về sở thích của ai đó hoặc một thứ gì đó mà họ có thể thích làm.

– Are you into traveling? (Bạn thích du lịch không)?

– Are you into soccer? (Bạn thích đá bóng không)?

– Are you into English? (Bạn thích tiếng Anh không)?

– Are you into music? (Bạn thích nghe nhạc không)?

– Are you into dancing? (Bạn thích nhảy múa không)?

– Are you into staying alone? (Bạn thích ở 1 mình không)?

– Are you into reading books? (Bạn thích đọc sách không)?

– Are you into astronomy? (Bạn thích thiên văn học không)?

– Are you into scary movies? (Bạn thích phim kinh dị không)?

– Are you into singing karaoke? (Bạn thích hát karaoke không)?

Tìm Kiếm

Danh muc