+ “I’m” là dạng viết tắt của “I am”, được dùng kết hợp với các tính từ, danh từ hoặc động từ để nói cho ai đó biết về bản thân bạn hoặc mô tả một thứ gì đó mà bạn đang làm.

– I’m so cold. (Tôi rất lạnh).

– I’m thirsty. (Tôi khát nước).

– I’m tired. (Tôi mệt mỏi).

– I’m scared. (Tôi sợ).

– I’m beautiful. (Tôi đẹp).

– I am full. (Tôi no).

– I am sad. (Tôi buồn).

– I am eighteen years old. (Tôi 18 tuổi).

– I am from Viet Nam. (Tôi đến từ Việt Nam).

– I am going to the market. (Tôi đang đi chợ).

+ Bạn cũng có thể thêm các trạng từ vào để mô tả cho “I’m” ví dụ như:

– I’m so full. (Tôi rất no).

– I’m so poor. (Tôi rất nghèo).

– I am quite sad. (Tôi khá buồn).

– I am terribly tired. (Tôi mệt mỏi kinh khủng).

– I am really happy. (Tôi thật sự rất hạnh phúc).

Tìm Kiếm

Danh muc