Giới Thiệu Khóa Học.

– Trong kinh doanh, bạn thường tập trung tìm kiếm khách hàng mới, bỏ ra nhiều công sức, tiền bạc để có một khách hàng. Nhưng, tại sao bạn không tận dụng mối quan hệ hiện tại, từ đó khai thác và phát triển để xây dựng mạng lưới?

Xây dựng mạng lưới là gì?

– Có rất nhiều mạng lưới khác nhau và mỗi mạng lưới mang lại một tệp khách hàng tiềm năng khác nhau.

– Xây dựng mạng lưới là tạo ra các liên kết để thiết lập những quan hệ dẫn tới các thương vụ kinh doanh.

Bạn Sẽ Học Được Gì?

– Duy trì phát triển mạng lưới kinh doanh bền vững, hiệu quả.
– Xác lập cụ thể mục tiêu trong xây dựng mạng lưới kinh doanh.
– Nắm rõ nguyên tắc trong kinh doanh bằng việc xây dựng mạng lưới.
– Hiểu được tầm quan trọng của mạng lưới kinh doanh & cách để duy trì.

Thông Tin Giảng Viên.

Trainer – Lê Minh Tuấn

– Là người tư vấn cho các doanh nghiệp về hệ thống bán hàng.
– Anh hiện tại đang sở hữu và vận hành 3 công ty khách nhau.

+ Xem thêm thông tin về giảng viên: https://bit.ly/3B7p5zK.

Nội Dung Khóa Học.

Bài 1: Tại sao cần xây dựng mạng lưới?
Bài 2: Xây dựng mạng lưới là gì?
Bài 3: Nguyên tắc xây dựng mạng lưới.
Bài 4: Sai lầm khi xây dựng mạng lưới.
Bài 5: Đưa ra mục tiêu xây dựng mạng lưới.
Bài 6: Có thêm mối quan hệ mỗi ngày.
Bài 7: Xây dựng nhóm đối tác khách hàng.
Bài 8: Tìm kiếm những mạng lưới xung quanh.
Bài 9: Hệ thống lời giới thiệu.
Bài 10: Khách hàng là người giới thiệu tuyệt vời.

+ Xem thêm về nội dung và học thử: https://bit.ly/36ElGL0

Đăng Ký Khóa Học.

+ Đăng ký khóa học trực tuyến tại đây sẽ được giảm 20% ~ 40% khóa học.

Tìm Kiếm

Danh muc